Vanalinna kool õpetab nii valemeid kui kunsti

Miks tahavad paljud vanemad, et nende laps õpiks Vanalinna koolis? "Jaksame lastesse suhtuda kui isiksustesse," arvab kooli juhataja Piret Bristol. "Ei, meie kool ei ole eriline teiste Eesti koolide seas. Kuid meie õpetajatel on suur huvi lapse ja tema arengu vastu. Vahel võibolla läheme isegi liiga kaugele, tasakaalu hoidmine on raske."

"Tahame last hoida ja lasta tal areneda vabalt, nagu üks väike taim kasvab. Kuid talle tuleb ehitada ka kasvuhoone ümber, et tingimused oleksid võimalikult head, et temaperatuur oleks paras," räägib Piret Bristol.

Vanalinna kooli lõpetajast peaks saama ennast hindav ja vaimselt tasakaalukas inimene. Ta oskab elus hakkama saada, tal on hea haridus ning ta leiab oma koha elus.

Sellinena kujutab oma kooli tulevasi lõpetajaid ette Vanalinna kooli juhataja Piret Bristol, kes usub, et inimese emotsionaalne tasakaal tuleb kunstiainete kaudu. Selles koolis puutub inimlaps kokku eesti keele reeglite, matemaatika valemite, muusika ja teatriga.

Vanalinna kool, mille täpne nimetus on Vanalinna Hariduskolleegium, alustas alles 9 aastat tagasi ja esimesi lõpetajaid tuleb veel kolm aastat oodata. Vanas majas Tallinnas Vene tänaval õpib 370 last, poisid ja tüdrukud on eraldi klassides.

Tallinna sajanditevanused majad räägivad endisaegsest kultuurist. "See on väärtuslik, kuid võib ka kaduda," räägib Piret Bristol. "Ajalooväärtusi tundes on, kust edasi minna."

Vanalinna kooli lapsed õpivad põhiliselt riikliku õppekava järgi. Kuid koolil on mitu lisaprogrammi. Folklooritundides õpitakse seltskondlikku suhtlemist, rahvatantsu, -mänge ja -laulu. Siin õpit av rahvatants pole hoogsate kaartega nagu klassikaline tantsupidude repertuaar. Et tantsimine oleks mõnus, peaks see tulema inimese sisemusest. Üks folklooriõpetajatest, Jaak Johanson, õpetab: liigutage end rahvatantsu tantsides nii vähe, et te tunneksite end mugavalt. Vanalinna kooli õpetajad on nii pedagoogid klassikalises mõttes, kui ka loomingulised isiksused.

Piret Bristol leiab, et kodune pidu, kus võetakse üles laul, tants või mäng, on üks stressi maandamise võimalusi. Vanalinna kooli lapsed oskavad seda.

Soome Aasta Õpetaja tiitli omanik, õde Mary Vénard on üks neist, kes koolis inglise keelt õpetab. Inglise keele programm on ainulaadne Eestis. Algselt USA-st pärit õppemeetod jõudis Eestisse Helsingi Inglise Kooli kaudu. Lapsed hakkavad inglise keelt õppima esimesest klassist alates ühtki sõna emakeelt kasutamata. Nagu laps on saanud selgeks emakeele, peaks ka võõrkeel tulema suhtlemise ja mängude abil.

Käsitöö- ja kunstiprogramm on riiklikust õppekavast erinevalt ül es ehitatud alates 7. klassist. Iga noor peab eluks tähtsaid valikuid hakkama tegema juba põhikooli lõpetamisest alates. Vanalinna kooli lapsed peavad 7. klassis valima rohkem kui kümnest erinevast kunstiliigist (skulptuur, teater, joonistamine, maalimine, graafika, siiditrükk, keraamika jt.) vähemalt kaks. Muusikakooli lastel, kel koormus on niigi väga suur, pole kohustuslikku kunstiprogrammi. Ka väiksemad õpivad kunsti süvendatult.

Vanalinna kooli igasse klassi on lubatud võtta kaks puudega last. On püütud hoida ka neid lapsi, kel on lihtsalt raskusi tavalise kooliprogrammiga või suures klassis püsimisega. Põhikirja järgi tohib klassis olla vaid 25 õpilast, kuid tahtjatele on järjest raskem ära öelda. Aga ruumi on vähe ja sel aastal pidi osa lapsi hakkama käima koolis peale lõunat. "Ega see laste vaimne tervis vist pregu tipus ei ole. Raske on luua head õhkkonda, kui igal lapsel ei ole oma kohta," muretseb Piret Bristol.

Esimesel-teisel aastal võeti kooli õppemeetoditesse üle üht-teis t Steiner-pedagoogikast. Pikapeale mõisteti, et vabakool vanalinna kivide vahele ei sobi. Ei olnud ka õpetajaid, kes Steiner-pedagoogikat oleksid osanud õpetada. Praegu kasutavad õpetajad enesele sobivat õppemetoodikat.

Lastel on palju eri ainete õpetajaid. Nii on lootust, et andeka lapse talent ei lähe kaduma, et keegi lapse enesehinnangut üleval hoiab. Sest väga andekad on sageli milleski nõrgad.

Poisid ja tüdrukud on klassides eraldi. Õpetajad ütlevad, et poiste ja tüdrukute eri tüüpi mõtlemine on tuntav ning õpetamine hõlpsam. Piret Bristol ütleb, et õige tee selgub vaid katsetades ning et vanemas eas võiks luua ka segaklasse. Vanalinna koolis arenevad õpetajad koos õpilastega.

EHA LAANEPERE